מוסטער בלאַט

מוסטער בלאַט. מוסטער בלאַט (מוסטער בלאַט). מוסטער בלאַט. מוסטער בלאַט:

מוסטער בלאַט! מוסטער בלאַט, מוסטער בלאַט, מוסטער בלאַט. מוסטער בלאַט, מוסטער בלאַט, מוסטער בלאַט. (מוסטער בלאַט’ מוסטער בלאַט)

…מוסטער בלאַט:

מוסטער בלאַט 1971, מוסטער בלאַט. מוסטער בלאַט, מוסטער בלאַט 2,000 מוסטער בלאַט.

מוסטער בלאַט, מוסטער בלאַט מוסטער בלאַט צו ויסמעקן דעם בלאַט און שאַפֿן נייַע בלעטער פֿאַר דיין אינהאַלט. צו ויסמעקן דעם בלאַט און שאַפֿן נייַע בלעטער פֿאַר דיין אינהאַלט!