Amantombazana eSingapore – Ukubonana Kokubumbana kukaGuru

0
26300

Wonke umntu endidibana naye, ingaba usemsebenzini, okanye kwiDyunivesithi yam, phantse lonke lihlala lithe kratya ngengqondo malunga nendawo yokuthandana eSingapore. Okokuqala banengqondo yesintu kakhulu ukuba impumelelo ukuthandana, xa kufikwa kumantombazana aseSingapore, yinto onokuba unayo, okanye ungavumi. Ungazalwa unayo, okanye ushiywe ukuba ucinge ukuba kuthekani ukuba.

Okwesibini kuko konke, Baye bacinge ukuba bakwimeko engeloncedo xa kuthelekiswa nabaphambukeli abavela kwamanye amazwe abaya kusoloko benayo “ibizwa njalo” Amantombazana epati kaSarong aya emva kwawo. Uninzi lwabantu apha ludla ngokucinga, oko kuhlala kushiyeka nentsalela, ayithandi kangako amantombazana aseSingapore. Enyanisweni, ukukhubazeka kuphela ukuba abafana balapha Singapore ukuthandana ndawo, Ngaba le ngqondo yokuba phantsi, kwaye bengazivumeli ukuba baphucule.

Ndikhe ndangumfazi we-prom ovela kwikholeji ethile yobutsha, imodeli yokugubungela i-FHM kunye nabafazi bendawo entle yokwenene, ngaphakathi nangaphandle. Makhe ndinixelele, Isizathu sokuba abahlobo bethu baseCaucasus babonakale besenza ngcono ke abafana balapha abananto yakwenza nokuba ngabaphambukeli. Inxulumene nokucinga kwabo kunye nengqondo.

Ukwahlulahlula ngokwesini

Uninzi lwabafana kunye namantombazana aseSingapore akhuliswa ngokwahlukileyo ngokwesini. Aba bantu kufuneka baziphathe njengamanene, Nokuba intombazana leyo ingumhlobo nje wayo. Le ngqondo isuka kwabancinci yenza ukuba abafana abaninzi baphathe amantombazana ngokwahlukileyo emva koko baya kubaphatha abafana. Banokuba bonwabile kwaye bahleke nabahlobo babo abangabafana emva koko koogxa babo ababhinqileyo, uziphathe kakuhle kwaye uyadika. Ukuba mnene kuphelisa ukuvumela abantu basetyhini ukuba banyathele kuwe. Ngoku, Kutheni intombazana ifuna into entle, iyadika kwaye iyindoda yesintu njengeqabane labo elinokuthi liwele kulo lonke?

Uninzi lwabafana bangaphandle, caucasians ngakumbi, zange bazalwe benengqondo enjalo. Ukwahlulwa kwesini kuncinci kumazwe afana neMelika naseNgilani. Oku kwakuthetha ukuba abafana phaya babaphatha ngendlela efanayo abesilisa nabasetyhini. Abayi kuba ngumkhenkce ngequbuliso, qala ukubila kakhulu kwaye wenze ngendlela engeyiyo kubafazi.

Oku kuthetha ukuba badlala kakhulu nabafazi, kwaye ngekhe bacinge kabini ukukrokrela umhlobo wabo obhinqileyo, uzithwale emagxeni abo kwaye uziphosa echibini, okanye ukubetha umdlalo wabo ngendlela enobuhlobo yokudlala. Ngoku nguwuphi umfana obonakala enomdla ngakumbi? Indawo ekruqulayo, okanye umphambukeli ophambeneyo?

Andazi ngani bafo, kodwa ukuba ndiyintombazana yaseSingapore, Ndingaya kumfana odlalayo ophambeneyo.

Uyabona, umahluko awukho kugqatso, yayo kwingqondo. Inkqubo yakho yenkolelo.

Inkqubo yokukholelwa

Inkqubo yakho yenkolelo ibalulekile njengoko inyanzelisa impumelelo kuzo zonke iinkalo zobomi bakho. Abasetyhini banokuziva ukunganqabiseki nokungazithembi kwimayile enye kwaye ezi nkolelo ziya konakalisa ubomi bakho bokuthandana eSingapore. Iinkolelo ozibambayo yenye yezinto eziphambili ezichaza impumelelo yobomi bakho bokuthandana. Unokuba ngusozigidi kunye nekhondomu kunye nePorsche kodwa ukuba uyakholelwa ngaphakathi ngaphakathi ukuba intombazana ethile ingaphezulu kweligi yakho kunokuba iyakuba yinyani. (Ycinge, Ngenye imini omnye umntu uza kuyifumana loo ntombazana, kutheni ungekho laa mfana?)

Uninzi lwabantu luchitha uninzi losuku luthetha KABUHLE KUNYE endaweni yokuthetha KAKUHLE. Esi sesinye sezona zinto zibangela ukungazithembi, ukuncama okanye ukungabi namdla wokuzama.

Ukuba uzixelele amaxesha aneleyo ngokwaneleyo, uya kuqala ukuyikholelwa. Ndithembe, yinyaniso eqinisekisiweyo yesayensi. Le nkolelo intsha iya kuthatha ingqondo eyeyayo kwaye iqale ukuzenzela eyayo intetho. Uninzi lwabantu abanenkolelo yokungazithembi nayo ineentetho ezingathandekiyo ezenza ukuba zizalisekise ukuprofeta. Ukuba nguwe lowo, YIMA NGOKU.

Ungahamba njani ukuba uyakholelwa ukuba ungayenza nayiphi na intombazana yaseSingapore ukuba izive ilungile ngaphakathi?

Ungathetha njani ukuba sele ukholelwa ukuba naliphi na ibhinqa liya kutsaleleka kuwe?

Ungenza njani ukuba ubuloluhlobo lomntu ophupha ngalo amabhinqa?

Inokuba njani imbonakalo yobuso bakho ukuba ubusazi ukuba akukho mntu ngaphandle kokunika umfazi lo uhleli ngakuwe ixesha lobomi bakhe?

Landela yonke imigaqo ebalulekileyo ye “Fake it til you make it”. Qhubeka uziphatha ngoluhlobo de ekugqibeleni ube uyindoda efunwa ngamantombazana. Ingakumbi amantombazana aseSingapore.

SHIYA IMPENDULO

Nceda ufake uluvo lwakho!
Nceda ufake igama lakho apha