Te mau aparauraa no te ape i te hoe taio mahana matamua

2746
55170

Te oaoa nei oe e i taua taime ra, te haapeapea nei oe no ta oe farereiraa e ta oe taio mahana. E hinaaro oe ia riro ei taata maitai roa a'e no te ahuraa, te mau peni e te mau tau'araa parau.

Te vai ra te tahi mau mea e ti'a ia outou ia ite hou a haere ai i te tai'o mahana matamua. I rotopu ia ratou, te mau mea tumu e haamana'o o te mau aparauraa ïa ta outou e faatupu e to outou hoa.

E ite outou i ta oe arapaeraa fatata roa no te taime matamua. No reira, e ti'a ia outou ia riro ei taata mata na'ina'i ia aparau ana'e outou i te mau mea. E ere teie i te taime tano no te iriti i te parau no ratou. A tai'o no te tahi mau mea o te ore e ti'a ia aparauhia i te pureraa matamua.

Politita

Te poritita o te hoê ïa mea eita e ti'a ia tauaparau matamua roa. E tumu parau huru ê roa teie, e titau rahi te reira i te mana'o e te ite. Aita roa oe e ite mai te mea e faaô ta outou hoa i mua i te tahi pŭpŭ faatîtîraa. No reira, e tumu parau teie eita e ti'a ia tauaparauhia i te haamataraa o te hoê tai'o mahana. A tamata i te haapae i te politita mai te mea e paraparauhia te reira i roto i te aparauraa.

No ni'a i te utuafare

E utuafare to te mau taata atoa, eiaha râ te reira ia paraparauhia no te taime matamua. E ti'a ia outou ia parahi amui i teie nei i te hoê taime taa ê roa, e ua faaoti oe e arapae i te hoê taata.
E rave rahi mau taata maamaa i roto i te mau tuhaa atoa o te utuafare eita ïa e ti'a ia riro ei tumu parau no te tauaparauraa, e nehenehe te reira e vavai i te huru o te taata i na pae e piti. E mea maitai a'e ia hi'o e tei ni'a anei outou i te hoê â api hou a faaô ai i to outou utuafare i roto i te tauaparauraa.

Eiaha roa'tu e paraparau no ni'a i to outou îraa

Taa ê noa'tu i te au-ore-raa i ta outou arapaeraa, te mana'o nei ratou e, te vai noa ra to outou mau mana'o no to outou îraa e to outou ti'aturiraa huna ia ho'i faahou mai outou. E ti'aturi mai ta oe arapaeraa e, aita oe i ineine no te haere i mua e e faaru'e oe i te tamataraa ia manuïa te tai'o mahana. E faateiteihia tatou paatoa e e faateiteihia ratou no te hoê tumu, e ere ïa i te hoê aparauraa ta outou e hinaaro e faaite ia oe.

Moni

E tumu parau au ore teie no te tauaparau. E mea rahi anei e aore râ aita i rahi, aita e taata e hinaaro e faaroo ia oe ia parau e, eaha to outou huru, e aore râ, a faaroo ia outou i te rahiraa ohipa ta outou e rave e aore râ, e vai ra i roto i te fare moni. O ratou ana'e te anaanatae nei i to outou oraraa pae moni, o te feia ïa aita e tau'a nei ia outou, ta outou ana'e moni. E ere i te mana'o maitai ia ani i ta oe farereiraa no te haamaramaramaraa no ni'a i ta ratou moni e aore râ eaha te moni e noaa mai ia ratou; e taata haapa'o e e mea haaparuparu te reira. Mai te mea e, te anaanatae nei ratou i te parau mau o outou, e ere te moni i te mea faufaa.

Te tane e te vahine

Te paraparauraa no ni'a i te huru apeni e ta outou mau farereiraa i te hoê arapaeraa matamua, e ere ïa i te hoê mana'o maitai. Taa ê noa'tu i te ri'a ta oe e arapae ra, te horo'a nei outou i te mana'o ino e mai te mea ra e, te imi ra outou i te hoê noa a'e mea. Teie te hoê tumu parau o te nehenehe e aparau i te hoê mahana i muri mai.

To outou mana'o no ni'a i te faaipoiporaa

Te farereiraa o te farereiraa ïa i te hoê taata e te arearearaa; aita te tapaeraa i roto i ta oe arapaeraa matamua, e faaipoipo ïa oe i taua taata ra i te mau taime atoa. Eiaha e parau i ni'a i ta oe arapaeraa e, te opua nei oe e faaipoipo i roto i na matahiti e piti i muri nei, e i muri iho a faanaho i te hoê taata faaipoipohia ei taata faaipoipo, e i muri iho te mau tamarii, te tahi atu â. E mea haapae mau te reira i te tau o teie tau. A tape'a noa i te maramarama e te ohie i te tauaparauraa e a tamata i te faaea i te paraparau no ni'a i ta outou mau faanahoraa no ananahi. Ia paraparau ana'e outou no ni'a i te faaipoiporaa e ehia aiû ta outou e hinaaro e fanau, e rave oe i te hoê ohipa maitai no te haapapûraa e, aita e arapaeraa piti.

A faaite i te mana'o maitai

A tamata noa i te tape'a noa i te mana'o maitai e i te paraparau no ni'a i te mau mea maitai. Eita te paraparauraa no ni'a i te mau mea ino e maitai mai ia outou; e afa'i mai te reira i te huru atoa o te tai'o mahana; no reira a tamata i te haapae i te mau aamu oto atoa e vai ra i roto ia outou. Na roto i te riroraa ei taata anaanatae, e horo'ahia'tu ïa to outou îraa i te mau taata ati a'e ia outou e e faaite ïa outou e, e taata oaoa mau e te paruru mau outou.

Eiaha e faaino

Eiaha roa'tu e faaino i ta oe arapaeraa; e mea faufaa ore e te faataupupu i te mana'o. Mai te mea te vai ra te hoê tuhaa o te oraraa o to outou hoa tamaroa ta ratou i ite, mai to ratou hoho'a, ta ratou ohipa e aore râ, ta ratou huru paraparauraa, eiaha e faahiti faufaa ore i te mau mana'o no ni'a i te reira. Teie te hoê mea ta ratou i ite e aita roa'tu te riroraa ei fifi e tauturu rahi roa nei. Ia faahapa ana'e outou i te hoê taata i te arapaeraa matamua, mana'o papû e aore râ, aita, e papû ia outou e, eita te piti o te tai'o mahana e tupu.

Haapae i te mau i'oa o te mau aiû

Eiaha roa'tu e papa'i i te hoê i'oa na'ina'i i te arapaeraa matamua. E au ra e, e mea nehenehe ia outou, e mea na'ina'i roa râ e mai te mea ra e, ua rave-afaro-hia ta orua arapaeraa i roto i te hoê auraa rahi, e ere noa i te hoê arapaeraa arearea na mua. Mai te mea e hinaaro outou e tae i te piti o te tai'o mahana, faa'ohipa i te i'oa mau.

A haapae i te mau haapoupouraa faufaa ore

A tamata na eiaha e faahiti i te mana'o no ni'a i te hoê taata ati a'e ia outou, no te haapoupou anei e aore râ, no te ata i te hoê taata. Ia apiti ana'e outou i te tahi atu taata, aita outou e afaro i te tai'o mahana e aita ratou e tau'a ra, mai te mea ihoa râ e, e faahiti outou i te nehenehe o te hoê taata. Ata 'ino noa i te tahi atu mau ta'ata, e mai te huru ra e, e ere oe i te taata paari rii e e ere i te taata au roa. A faatumu noa i ni'a i ta outou arapaeraa e a tau'a ore i te feia e haati ra ia outou.

Taa ê noa'tu te mau tumu parau i faahitihia i ni'a nei, e mea maitai a'e atoa eiaha e tau'a parau no ni'a i to outou mau auraa na mua'tu. E mea taa ê roa ta oe arapaeraa matamua e tei reira oe no te arearea. Amu i te hoê maa taa ê, faaroo i te pehe, mata'ita'i amui i te hoê hoho'a e te ori. Tamata i te tape'a i te mau aparauraa papû i te o'o'a. Mai te mea e here outou te tahi i te tahi, e farerei faahou paha outou e e nehenehe i teie mau aparauraa e tia'i e tae roa'tu i te apooraa i muri nei. Ia vai mâmâ noa te mau tau'araa parau, ohie e te aparauraa e e oaoa ïa orua i ta outou apooraa matamua.

Faaotiraa

E mea fifi roa te tau'araa parau i te arapaeraa matamua, te ohipa hopea râ ta outou e hinaaro maori râ, te tumu parau no te tauaparauraa o te tumu ïa i pau ai te tai'o mahana. Noa'tu eaha ta outou e faaoti e tauaparau, a haapapû e, aita te mau mea atoa no ni'a ia oe.

E mea maitai ia paraparau rii no ni'a ia outou iho, a tamata râ i te haapa'o maitai e ia anaanatae atoa i roto i ta outou arapaeraa. E mea faufaa roa te tau'araa parau, no reira e ti'a ia oe ia faaite i ta oe arapaeraa e, e nehenehe ta oe e paraparau maitai.

Ua tapirihia te mau mana'o.