5 Te mau manao i roto i te hautiraa i te ohipa arapaeraa

0
24215
free dating sites
faahiahia i te mau manao arapaeraa

I te taime a haamata ai au i te arapae i te itenati, Aita vau i rave i te hoe taio mahana e rave rahi matahiti. E mea fifi roa ia haamata i te parau-tia, e aita vau i papu e, tei hea te haamataraa. No reira, na roto i te feruriraa, teie te tahi mau manao no te haamata:

Matamua, A fanao i te arapaeraa i nia i te itenati 
Mai te mea e hinaaro outou i te horoa i te arapaeraa i nia i te itenati i te hoe tamataraa, te manao nei au e, te hurting noa nei outou i to outou haapapuraa i roto i te ao arapaeraa i teie mahana.

Mai te mea e haamata noa outou i te hio i roto i te arapaeraa i nia i te itenati, E faatia vau i te hoe tahua mai te eHarmony e aore ra Chemistry.com. No te aha? E ere teie mau tahua i te mea maitai ae i te tahi atu mau vahi, tera ra, te tatara nei ratou i te ohipa no te imi i te ohipa no te hoe taata api i nia i te itenati. E ohipa maitai te tahi atu mau pureraa, atoa, e mea maitai ra ia horoa teie mau oroa i te mau taahiraa taa e no te e taata i te roaraa o te faanahoraa: na roto mai i te niuniu matamua i te taio mahana matamua. I te hoe taime e au maitai ae outou i te arapaeraa i nia i te itenati, te haereraa i te taviniraa mai Match.com, e mea rahi te reira no te mea e tia ia outou ia haavi i te taata ta outou e nehenehe e farerei.

A faaoromai 
E rave rahi taata e manao inoino nei (e aore ra, e faarue) i te omuaraa o te arapaeraa i nia i te itenati no te mea te manao nei ratou e, aita ratou i farii i te mau pahonoraa navai. Pinepine, te tiaturiraa maori ra, e ere ratou i te mea faahiahia e aore ra, i te mea nehenehe e aore ra, te rave nei ratou i te hoe mea hape. Rahiraa, e ere teie mau ti'aturiraa i te parau mau. Te parau mau, oia hoi, te imiraa i te hoe taata, e ohipa teimaha noa ia i te faaohiparaa i te hoe ohipa taviniraa itoito. E mea rahi ae te haereraa i mua ma te anaanatae ore.

Te poto o te reira: a faaoromai noa, i te haamataraa ihoa ra. Ia farii anae outou i te hoe taio mahana e aore ra, e piti pinapila i nia, e haere maitai ae te mau mea. Nou nei, mai te mea e, aita tau e taio mahana i te mau mea atoa, e au ra e, e au ra e, e rave e a muri noatu. I te hoê taime ua tai'o vau i te tahi mau tai'o mahana i faataahia'i, noatu, mai te huru ra e, e mea ohie ae te imiraa.

Ia au maitai i te arapaeraa 
I te haamataraa, taio mahana pinepine i te mea e, aita e tatamai roa picky. Mai te mea aita outou i taio e rave rahi matahiti, e mea faufaa roa ia farii i te tahi ohipa arapaeraa vitiviti. E mea maitai te mau iteraa atoa – noatu e manao nei outou i te taio mahana matamua o te hopea ia. Eiaha e haapapu ia outou iho e, e tia ia outou ia imi i to outou “varua mataro” i rapae i te uputa. Mai te tahi atu mau tuhaa o te oraraa, e haamaitai noa te faaohiparaa i to outou aravihi. E mea ohie roa ia faaite e, te rave ra te hoe taata i te arapaeraa, tera ra, mai te mea e, aita outou i taio i te hoe taime maoro, haapapuraa e fanao outou. E nehenehe outou e ua fanao e e imi i te hoe taata maitai roa no outou, tera ra, noatu e, aita, e nehenehe noa ta outou e oaoa noa i te mau taata.

Hio i muri, Ua fifi roa vau i te mau mea nou iho i te taime a haamata ai au i te arapae i nia i te itenati no te mea ua hinaaro noa vau e taio i te mau vahine tei farii i te maitai atoa tau e imi ra. Te auraa ra, e mea iti roa tau mau taio mahana e tae noatu i te mau taio mahana tau i farii, Ua ua au i rapae i tou feruriraa. Teie tupu i roto i tou hioraa i te maamaa i nia e rave rahi taime. Mai te mea e, ua hinaaro vau e rave i te arapaeraa ei ohipa arearea eiaha ra te hoe mea e tia ia ravehia, Te manao nei au e, e faired maitai ae au.

A aparau no ni'a ia outou i te arapaeraa i te mau iteraa rau 
I tou haamataraa i te arapaeraa i nia i te itenati, Ua tapea noa vau i te reira ma te maniania ore no te mea ua matau vau i te mea ta te taata e manao ra. I te pae hopea ua haamata vau i te faaite i to'u mau iteraa, e rave rahi o tou mau hoa tei anaanatae roa i te tuu iau i te taio mahana. Ua ite oioi aera vau e, e mea au roa na te mau taata ia hauti i te matchmaker. A tapea atoa i te reira i roto i te feruriraa: mai te mea e, e mea otahi outou no te hoe tau maoro, te feia ati ae ia outou, eita paha outou e ite e, ua hoi faahou outou i roto i te hautiraa. E mea unlikely roa ia vaiiho i to outou mau hoa ia ite e, te arapaeraa ra outou i roto i te rahiraa o te mau taio mahana, tera ra, noatu e, e hopoi mai te reira i te tahi atu taio mahana, tera ia te mea ta outou e hinaaro.

te mau vahi arapaeraa tiama

Tiaturi i to outou Gut 
I te tahi mau mahana, mai te huru ra e, e rave rahi taata o te horoa nei i te ao arapaeraa mai te mea te vai ra te taata e imi ra i te reira. Te rahiraa o teie aoraa, e mea maitai ia, tera ra, e rave rahi te mau aoraa ino e tae mai. E no reira, nahea outou i te faaite i te taa-e? Matamua, te mau mea atoa o te fafau i te mau hopearaa maere i te speeds maere, eita paha ia e nehenehe e tauturu i te taatoaraa. Piti, e ere atoa te aoraa maitai i te ohipa no te mau taata atoa mai te mea e, e mea taa e te mau huru atoa. Mai te mea e ite outou i te ao mai te au i te riaria no outou, haapapuraa ito ay. E nehenehe te taioraa i te parau ao e riro ei mea tauturu mau, e rave tamau noa ra i ta outou iho mau faaotiraa.

Nou nei, te ao tau i horo i roto i te tau e i te tahi taime, oia hoi, mai te mea e mea mamahu vau (o ta'u nei) Eita roa e tia iau ia arapae i te manuiaraa. Ua parau te mau ao atoa e, e nehenehe ta outou e tiaturi e aore ra, i te hoe noa ae. Ua tiaturi au i te reira no te hoe taime maoro. Noatu e, ua hape te reira, Ua riro mau vau ei teata i nia i te mau taio mahana e rave rahi. I te pae hopea (e auae ra) Ua ite aera vau e, te vai ra te hoe vahi hape i roto i teie aoraa: e ere te mamahu i te hoe pae o te tiaturiraa, Te mamahu, o te tahi pae ia o te haere. Ei hi'oraa, Ua ite au e rave rahi taata tei exude i te tiaturi hau. I te taime a faaea ai au i te tamata i te rave i te mamahu e te tiaturiraa mai te mea e mutually ratou i te exclusive, Ua tia iau ia riro faahou mai. Fatata i te po, ua hau atu tou maitai i roto i tau mau taio mahana e ua manuia roa tau arapaeraa. I teie nei, te ite nei au e, te hoe o te mau mea o te haamauiui i tau arapaeraa i te oraraa, mai te mea e, e mea maere, te rave ra oia i te aoraa e fatata pauroa te mau matai ilawaki atoa e au i te.

VAIIHO I TE HOE PAHONORAA

A tomo i roto i to outou manao!
A tomo i roto i to outou ioa i o nei