Algemene Disclaimer

Disclaimer:

The information provided on this site is intended for your general knowledge only and is not a substitute for professional dating or relationship advice.

THIS SITE AND ALL INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS AND SERVICES INCLUDED ON OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THIS SITE ARE PROVIDED BY NUTRAMARK.COM ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED IN WRITING. MEETYOURDATINGPARTNER.COM MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THIS SITE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS OR SERVICES INCLUDED ON OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THIS SITE, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED IN WRITING. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THIS SITE IS AT YOUR SOLE RISK.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, Wij wijzen alle garanties, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. MEETYOURDATINGPARTNER.COM garandeert niet dat DEZE SITE; INFORMATIE, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTEN (inclusief software) OF DIENSTEN OP OF ANDERSZINS aan u beschikbaar gesteld VIA DEZE SITE; HUN SERVERS; Of per e-mail die van FITTERUS.COM vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE SOORT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTEN (inclusief software) OF DIENSTEN OP OF ANDERSZINS aan u beschikbaar gesteld VIA DEZE SITE, INCLUSIEF, Maar niet beperkt tot DIRECT, INDIRECTE, BIJKOMENDE, PUNITIEVE, EN GEVOLGSCHADE, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED IN WRITING.

Bepaalde staat WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING, Sommige of alle voornoemde afwijzing, UITSLUITINGEN, OF BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, En je zou OOK ANDERE RECHTEN.

Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht

If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide MEETYOURDATINGPARTNER.COM’s copyright agent the written information specified below. Please note that this procedure is exclusively for notifying us that your copyrighted material has been infringed.

1. An electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest;

2. A description of the copyrighted work that you claim has been infringed upon;

3. A description of where the material that you claim is infringing is located on the site;

4. Your address, telephone number, and e-mail address;

5. A statement by you that you have a good-faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;

6. A statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf.

Our Copyright Agent for notice of claims of copyright infringement on its site can be reached as follows:

Copyright Agent

MEETYOURDATINGPARTNER.COM Legal Department

e-mail: [email protected].

COPYRIGHT COMPLAINTS

MEETYOURDATINGPARTNER.COM respects the intellectual property of others. If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please follow our Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement