Whārangi Tauira

Whārangi Tauira. Whārangi Tauira (Whārangi Tauira). Whārangi Tauira. Whārangi Tauira:

Whārangi Tauira! Whārangi Tauira, Whārangi Tauira, Whārangi Tauira. Whārangi Tauira, Whārangi Tauira, Whārangi Tauira. (Whārangi Tauira’ Whārangi Tauira)

…Whārangi Tauira:

Whārangi Tauira 1971, Whārangi Tauira. Whārangi Tauira, Whārangi Tauira 2,000 Whārangi Tauira.

Whārangi Tauira, Whārangi Tauira Whārangi Tauira ki te muku i tenei wharangi me te hanga wharangi hou mo o ihirangi. ki te muku i tenei wharangi me te hanga wharangi hou mo o ihirangi!