Egzanp Paj

Egzanp Paj. Egzanp Paj (Egzanp Paj). Egzanp Paj. Egzanp Paj:

Egzanp Paj! Egzanp Paj, Egzanp Paj, Egzanp Paj. Egzanp Paj, Egzanp Paj, Egzanp Paj. (Egzanp Paj’ Egzanp Paj)

…Egzanp Paj:

Egzanp Paj 1971, Egzanp Paj. Egzanp Paj, Egzanp Paj 2,000 Egzanp Paj.

Egzanp Paj, Egzanp Paj Egzanp Paj pou efase paj sa a epi kreye nouvo paj pou kontni ou. pou efase paj sa a epi kreye nouvo paj pou kontni ou!